Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů klienta je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 a ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (GDPR)

2. Klient bere na vědomí, že Kristina Bertošová, IČO: 61293342, zpracovává osobní údaje: Jméno a příjmení, telefon, emailová adresa, popis aktuálního zdravotního stavu pouze za účelem poskytnutí objednané služby. Kristina Bertošová se zavazuje  utajovat tyto osobní údaje  v souladu se zákonem č 101/2000 sb. O ochraně osobních údajů.”

3. Kristina Bertošová zpracovává osobní údaje po dobu nutnou k zajištění požadovaných služeb a následnou péči o klienta, nejdéle však po dobu 5 let.

4. Osobní údaje jsou zpracovány manuálně nebo elektronicky. Podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů klient prohlašuje, že tyto údaje jsou pravdivé a poskytnuty dobrovolně.

5. Klient má následující práva v souvislosti se zpracováním jeho Osobních údajů: právo požadovat přístup k jeho Osobním údajům, právo na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u dozorového úřadu.